Како је Алберт Лин изгубио ногу?

Мултиталентовани научник и истраживач Алберт Лин био је у срцу више иницијатива и пројеката кроз свој рад са Универзитетом у